За насИнженернa група ‘3К’ Варна е създадена през 1999 със основен предмет на дейност: работа в областта на телекомуникаций и системи за измерване на енергия . Предлаганите услуги и продукти са свързани с енергетика и нейните поддържащи дейности.През 2005г. фирмата увеличи броя на своите дейности и започна работа в сферата на възобновяемите източници , като първия проект бе изпълнен през 2006 по европейска програма за паркове от ветрогенератори разположени в селата около град Каварна,Селце, Могилище, Пролез и Иречек с максимална мощност от 2MW всеки . Следвайки бързите промени в развитието на пазара 3К се превърна в инженерно-консултантска група за проектиране, доставка и монтаж на фотоволтаични системи.
Компанията продължи традициите в развитието на системи за измерване на електроенергия и през 2007г. инженерите на „3К” внедриха в експлоатация първата система за предплатена електроенергия за клиентите на ЕРП „Слънчев бряг”.

Част от изпълнените системи са:

Организиране на диспечинга и енергийния мониторинг на ЕРП „Златни Пясъци”
Организиране на диспечинга и енергийния мониторинг на ЕРП „Слънчев Бряг”
Организиране на диспечинга, енергийния мониторинг, телекомуникацията, програмно и апаратно оборудване на “Wind Energy Park Kavarna”
Контрол на диспечерски оперативни разговори в ТЕЦ „Русе” и ТЕЦ „Варна”
Внедряване на Географски Информационни Системи (ГИС) в ЕРП „Варна”
Проектиране и въвеждане в експлоатация на система за предплатена електроенергия на територията на ЕРП „Слънчев Бряг”
Въвеждане в експлоатация на системи за дистанционно отчитане на електроенергия и различни градове в цяла България
Проектиране и въвеждане в експлоатация на повече от десет на брой системи за телемеханика на територията на България
Проектирани и изградени фотоволтаични системи в разични области и общини като Варна,Вълчидол,Самоков, Добрич,Болярово, Несебър, Баня, Габрово, Сандански с голямо разнообразие от мощности.

Към днешна дата Ние имаме богат професионален опит във системите, които проектираме и изпълняваме.

Нашата основна цел е, да ви предложим най доброто като професионални възможности  , под формата на ЛОЯЛЕН, КОРЕКТЕН И НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

Основните предмети на дейност са:

Консултации, инженеринг,проектиране доставка и монтаж на възобновяеми източници за производство на електроенергия от ВЕИ
Проектиране, изграждане и поддържане на системи за управление, контрол и обработка на информация, системи за дистанционен контрол и управление на трафопостове и подстанции, програмно и апаратно обезпечаване на РДС
Проектиране, изграждане и поддържане на системи за мониторинг и управление на паркове с ветрогенератори

ЗК ВАРНА – направление енергийна ефективност
инженерингови и консултантски услуги в областта на възобновяемите източници на електроенергия:

консултация за избор на подходящ обект за инвестиция
проектиране на фотоволтаична система ,
комплексна доставка на всички компоненти за фотоволтаична централа
монтаж на стационарни и слънцеследящи типове системи както наземни, така и покривни.

ЗК ВАРНА - направление енергетика
разработва, изгражда и поддържа:

доставка и монтаж на трифазни и монофазни електромери ,
системи за дистанционно отчитане на електроенергия
Система за дистанционно отчитане на офис-сгради и битови консуматори,
Часовник за управление на улично и парково осветление,
Часовник за превключване на тарифи

Проектираните и внедрени информационни системи са реализирани на модулен принцип, където всеки модул изпълнява обособена функция - отчитане и управление на периферни устройства, визуализация на динамични данни, архивиране на данни, съставяне на отчети.


Назад

Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2018, Всички права запазени.