Eлектромери с предваритeлно плащане на ел. енергия

Еднофазни и трифазни статични електромери с предплащане

Общо описание на продукта

Еднофазните и трифазните статични електромери с предплащане на енергията са устройства за измерване на еднофазен и трифазен променлив ток с честота 50 Hz и отговарят на международният стандарт IEC61036-2000.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

Устройството е херметически затворено. Защитено е от запрашаване, влага, електромагнитни въздействия, изработено по високонадеждна технология;
Използваните електронни елементи са с голяма точност, ниска консумация, висока чувствителност, шумоустойчиви и издържат на голямо натоварване;
Линейна измервателна характеристика, широк температурен диапазон и дълъг срок на експлоатация;
Схемното решение и електронните компоненти отговарят на изискванията за работа в агресивна среда;
Чип - картата отговаря на международните стандарти, които са идеалното решение за системи с предплащане и контрол на потреблението на енергия;
Електромерът издържа на претоварване по напрежение до 250 волта.

ФУНКЦИИ:

Еднофазните електромери са с 6-цифров дисплей (трифазните - 7-цифров), показващ общата консумация и остатъка (в KWh);
При поставяне на чип - картата в електромера, предплатената електроенергия (записана в чип - картата) се прехвърля в него и се изтрива от картата;
Ако по някаква причина релето не изключи след изразходване на заредената енергия, електромерът отчита изразходваната енергия със знак „минус” и я приспада от стойността на следващото зареждане;
Електромерът не позволява кражба на електроенергия чрез прекъсване на напреженовата верига (моста);
Електромерът не позволява кражба на електроенергия чрез обратно свързване изводите на токовата верига.

СПЕЦИФИКАЦИИ

        Еднофазен:

  Тип            Напрежение (V)    Честота (Hz)    Клас    Константи (imp/kWh)    Ток (A)
EMS1P0H              230                 50                1.0             1600                      10 (50)

        Трифазен:

  Тип       Напрежение (V)    Честота (Hz)    Клас    Константи (imp/kWh)    Ток (A)
DTYS22D5    3x240                 50                1.0          1600                         1.5 (6)


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Стартов ток: < 0.4% Ib
Собствена консумация по напреженова верига: < 1 W
Собствена консумация по токовата верига: < 1.0 VA
Самоход: няма
Период на запомняне на данните при липса на захранване: 10 год.
Брой презаписи на чип - картата: 10'000 пъти.


ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ:

Дисплей:

При нормална работа дисплея показва консумираната до момента енергия и остатъка (редува ги през 5 секунди):

Показание    Информация
32458.3    Обща консумация
123456    Остатък
Cxxx    Грешка;
C    Електромера е нулиран
E    Електромерът е изключил поради надвишаване на максималното натоварване.

Чип - карта:

Чип - картата отговаря на международните стандарти за висока сигурност при зареждане и презареждане. Ако електромерът не може да прочете чип - картата, на дисплея се извежда „Cxxx”.

Нормално функциониране:

Контрол на потреблението: Електромерът може да контролира моментната мощност; когато потребяваната мощност надхвърли зададения лимит, електромера изключва товара за да ограничи потреблението на абоната. Когато мощността падне под лимита, електромерът включва товара след 5 мин. или след поставяне на картата.
Електромерът има възможност за самотестване. При наличие на проблем на дисплея се визуализира код на грешката.Трифазният четирипроводен директен електромер може да бъде монтиран с въздушен прекъсвач от типа DZ20-3370.

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ:

A. МонофазенB. ТрифазенЕлектромерът трябва да се монтира в температурен интервал от -30°C до +60°C и влажност под 85%.

За въпроси и допълнителна информация, моля обърнете се към офиса на 3К Варна.

Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2019, Всички права запазени.