България преизпълнява заложените цели за ВЕИ

Съгласно последния доклад на Европейската комисия за напредъка на Общността по отношение на енергията от възобновяеми източници,България изпълнява заложената цел за достигане на 20% дял на зелена енергия от общото енергопотребление до 2020 г.
Публикуваните в доклада данни показват, че през 2015 г. 18,4% от общото енергийно потребление в страната са били покрити от възобновяеми източници,
като заложената цел за същата година е била 12,4%.
Отбелязаният ръст, дължащ се на усилията на ЕС за насърчаване използването на възобновяема енергия, е довел и до по-ниски разходи за ВЕИ – цените на фотоволтаични модули, например, са спаднали с 80% между края на 2009 и края на 2015 г.
Източник: http://renewables-bulgaria.com/

Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2020, Всички права запазени.