КЕВР Проект нови цени ВЕИ

След проведеното обществено обсъждане относно цени на енергията на ВЕИ, на 13.06.2017 г бе внесен проект за решение от 1 юли 2017 с предложение за увеличение на изкупната цена на енергията пройзведена от ВЕИ.

Предложение за нови преференциални цени:

271,67лв./MWh е цената за фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително,
 които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени
към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.
Цената е предвидена при нетно специфично производство 1 261 kWh/kWp.

231,20 лв./MWh ще е цената на електрическата енергия от фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително,
 които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа
 сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.
Цената е при нетно специфично производство 1 261 kWh/kWp.


Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2020, Всички права запазени.