Часовник Електронен Двутарифен Фонотроника 2

                                                                                                                                                                                              

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Часовник електронен двутарифен триканален, тип Фонотроника 2 е предназначен да превключва тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, съгласно тарифните часови зони определени от Министерството на енергетиката и едновременно с това управлява улично и парково осветление. Изграден е като микропроцесорна система, работеща в реално време. На лицевия панел на изделието е изведена постоянна индикация на текущото време (часове и минути). При работа в режим на автономно захранване (отпадане на мрежовото напрежение) на дисплея няма индикация, но въведената програма и текущото време на часовника се запазват.


   ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:


                 - захранващо напрежение    220v ±20%
                 - собствена консумация    < 2 W;
                 - точност на хода    ± 0,5 sec/24h
                 - резерв на хода    > 150h
                 - време за достигане пълния резерв на хода    < 30 s
                 - точност на комутация    ±0,01s
                 - комутационна товароносимост    12А/250V
                 - стъпка на програмиране    1 min
                 - номинален температурен диапазон на работа    - 25 о С + 55 о C
                 - максимален температурен диапазон на работа      - 25 о С + 60 о C
                 - температурен диапазон на съхранение    - 35 о С + 80 о C
                 - степен на защита    IP51  клас на защита    II


Часовникът притежава три независимо работещи канала. Първият управлява тарифните броители на електромерите, а другите два управляват лампите за улично и парково осветление. Двата канала подават сигнал (ФАЗА) за запалване на лампите вечер след залез и сигнал за изключване на лампите сутрин (липса на ФАЗА) с изгрев на Слънцето. Корекции на часовете на запалване вечер и загасяне сутрин се извършват автоматично ежедневно, заложени в програмното осигуряване, съгласно годишния цикъл на изгреви и залези на Слънцето. Единият от тези два канала има възможност за програмиране на светенето на лампите по избор, вечер и сутрин или само вечер и само сутрин. Моментът на запалване на лампите вечер и загасянето им сутрин е определено от залеза и изгрева на Слънцето, но продължителността на светене вечер и сутрин може да бъде определена с въвеждане на часове на загасяне вечер след залез и на запалване сутрин преди изгрев. Така например, ако са въведени момент на запалване сутрин 04.30 часа и на загасяне вечер 23.15 часа, то лампите управлявани от този канал ще светят вечер от залез до 23.15, след което ще бъдат загасени, ще бъдат запалени отново в 04.30 часа и ще бъдат загасени с изгрева. Ако изгревът е преди 04.30 часа, то сутрин лампите няма да се запалят.

Предвидена е възможност за корекция на заложените в програмното осигуряване часове на изгреви и залези (поотделно или заедно) ±60 минути, в зависимост от географското разположение на управлявания обект, спрямо часовата зона.

Фирма "3К" ООД осигурява двугодишен гаранционен срок на произвежданите изделия.

Имате въпроси ?
Не се колебаите да се свържете с нас !
E-mail   office@3k-bg.com
Phone: +359 52 604791
mobile: +359 877 604791
Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2019, Всички права запазени.