Часовник Електронен Двутарифен Фонотроника 1


ЧАСОВНИК ЕЛЕКТРОНЕН ДВУТАРИФЕН
ТИП ФОНОТРОНИКА 1

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Часовник електронен двутарифен, тип “Фонотроника 1” е предназначен да превключва тарифните броители на двутарифни електромери, еднофазни и трифазни, съгласно тарифните часови зони определени от Министерството на енергетиката. Изграден е като микропроцесорна система, работеща в реално време. На лицевия панел на изделието е изведена постоянна индикация на текущото време (часове и минути). При работа в режим на автономно захранване (отпадане на мрежовото напрежение) на дисплея няма индикация, но въведената програма и текущото време на часовника се запазват.

           ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

захранващо напрежение    220v ±20%
собствена консумация    < 2 W;
точност на хода    ± 0,5 sec/24h
резерв на хода    > 150h
време за достигане пълния резерв на хода    < 30 s
точност на комутация    ±0,01s
комутационна товароносимост    12А/250V
стъпка на програмиране    1 min
номинален температурен диапазон на работа    - 20 о С + 50 о C
максимален температурен диапазон на работа      - 25 о С + 60 о C
температурен диапазон на съхранение    - 35 о С + 80 о C
степен на защита     IP51
клас на защита     II
Предлаганият часовник електронен двутарифен е разработен съгласно EN 61038. За разлика от електромеханичните часовници, прецизната настройка на кварцовостабилизираният генератор, позволява постигане на висока точност на отмерваното време, отклонение <0.5сек/24часа и момента на превключване <1сек. Отсъствието на каквито и да са движещи се елементи и използуването на LED индикатор за визуално отчитане на времето и тарифите гарантират безаварийна работа при температури по-ниски от минус 25 oС. Правени са 72 часови изпитания на 100 броя часовници при температура минус 35 oС и не е регистриран нито един отказ - нещо невъзможно при механичните часовници. Специално подбраните поликарбонатни смоли за изработка на кутията ABS и LEXAN гарантират устойчивост срещу запалване и горене.

Използването на съвременни технологии за реализацията на часовника - едночипов микропроцесор, таймер работещ в реално време и постоянна многократно програмируема памет, позволяват разширяване спектъра на приложение - работа по няколко тарифи, седмично тарифиране, управление на други обекти с допълнителни канали. Преминаването от Лятно към Зимно тарифиране и обратно, както и корекция на времето с един час е автоматично и не налага допълнително сверяване. При отсъствие на захранващо напрежение автономността на системата се запазва за повече от 10 дни благодарение на специален кондензатор с висок капацитет - 0.22F. Липсата на акумулаторна батерия повишава надеждността и на практика го превръща в неизискващо допълнителна грижа измервателно средство. Предвидените два бутона за настройка позволяват лесното му сверяване, или въвеждане на допълнителна информация за тарифните часове и минути, когато и ако това се налага.

Фирма "3K" ООД осигурява петгодишен гаранционен срок на произвежданите изделия.

Имате въпроси ?
Не се колебаите да се свържете с нас !
Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2019, Всички права запазени.