Следящи фотоволтаични системи

СЛЕДЯЩИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Следящите фотоволтаични системи са най - ефективните от всички видове системи, но и съответно са с най - скъпи конструкции и инсталация. Те биват два типа - едноосни и двуосни системи. Най - често, клиентите предпочитат двуосните следящи системи поради високата им ефективност и от там производителност на цялата система.

Основни предимства на следящите PV системи:
най - кратък срок на възвръщаемост - 6 - 7 години съгласно обосновката, която е посочена в Решение на ДКЕВР;
най - висока доходност, в сравнение с всички останали системи  до 30% по - висока производителност.

Този тип системи следят слънцето по два начина - или чрез датчици за слънчева радиация, насоченост и т.н., или чрез предварително зададени координати за движение на всеки тракер (това е стълбът, който всъщност представлява конструкцията), в зависимост от разположението на слънцето за съответните географски координати, дата и час.


Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2019, Всички права запазени.