Стационарни системи

ТАЦИОНАРНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

Стационарните фотоволтаични централи се монтират както на земята, така и на покриви и фасади (покривни фотоволтаични системи). Името им "стационарни" идва от тяхната конструктивна особеност. Всички фотоволтаични модули от системата се монтират по един и същ, точно определен ъгъл. Точното географско разположение на централата е от значение за определянето на оптималния ъгъл и посока на модулите. Правилното му определяне е от съществено значение за производителността на системата.

Стационарните фотоволтаични системи са подходящи за централи с големи мощности, тъй като предполагат най-ниски разходи по поддръжката, както и най-ниска себестойност на инвестицията (в сравнение със следящите системи). Този тип системи са предпочитани от инвеститори, които разполагат с големи площи земя. Законовите изисквания за инсталирането на стационарни наземни системи е "разрешение за инсталиране".

Ние Ви предлагаме цялостен комплексен инженеринг по всички фази на Вашата идея ,проект ,инвестиционно намерение:

Висококачествени фотоволтаични модули;
Качествени материали и допълнително оборудване (кабели, инвертори, система за наблюдение);
Оптимално и точно проектиране на системата;
Монтаж и инсталация отговарящи на най-високите изисквания.

Снимки на изградени от компанията стационарни системи:450 kWp. фотоволтаичен парк
Разположен на територията на Община Болярово


 


86 kWp фотоволтаичен парк
Разположен на територията на Община Вълчидол, Варна,Не се колебаите да се свържете с нас за въпросите които ви интересуват, на Ваше разположение са екип от специалисти които с необходимия профисионализъм ще Ви консултират


Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2019, Всички права запазени.