Система за дистанционно отчитане

СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ЕДНОФАЗНИ И ТРИФАЗНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ

ОПИСАНИЕ

Системата е предназначена за периодично инкасиране на малки консуматори - офиси и жилищни сгради с наематели, магазини и др.

Изградена е с електронни електромери тип EJS-2xx и MX D1A, свързани чрез концентратор MeterLink. Връзката на концентраторите с управляващия софтуер се осъществява по Ethernet-мрежа.

 

ВЪЗМОЖНОСТИ

Възможност за отчитане на електромерите от всеки компютър, свързан в локалната мрежа.
Отчитане на всички електромери в системата с натискане на един бутон.
Възможност за прочитане текущото състояние на електромерите във всеки момент, без това да влияе на месечните отчети.
Възможност за въвеждане на актуални цени по тарифи.
Автоматично изчисляване на дължимите суми.
Автоматично съставяне на съобщения за всеки абонат.
Възможност за експорт в Microsoft Excel.
Начало / Електропродукти / Енергия от слънце / Енергия от вяттър / Приложения / За нас / Актуално / Контакти
2020, Всички права запазени.